Broker Sp. z o. o.

Síť skladů stavebních materiálů

Společnost BROKER vlastní síť skladů stavebních materiálů v severním Polsku. Už několik let pro své zákazníky poskytuje komplexní služby – od výstavby až po prodej a pronájem bytových i komerčních prostor. Společnost zaměstnává více než 250 zaměstnanců a poskytuje své služby tisícům klientů v Polsku i zahraničí. Neustále se rozvíjí, otevírá nové pobočky a rozšiřuje své obchodní činnosti.

Výzva

„Při hledání DLP řešení pro naši společnost jsme si nastavili priority. Chtěli jsme, aby řešení vyhovovalo všem předpisům o ochraně údajů, zejména GDPR. Dalším důležitým faktorem byla ochrana našich zaměstnanců a zákazníků. Jsme si dobře vědomi důsledků, které může únik dat způsobit, proto chceme dělat vše pro to, abychom podobným incidentům zabránili. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli implementovat řešení společnosti Safetica, kterou jsme pověřili monitorováním pracovních stanic a notebooků ve firmě, na pobočkách i prodejnách. Kromě toho také monitoruje databázové servery a externí úložiště.“

Mateusz Kupczyk / Vedoucí IT specialista, P.H.U. Broker

Řešení Safetica

Safetica Audit umožnil provést důkladnou analýzu přenosu dat a toku informací v celé organizaci. Užitečná byla také stanovená DLP pravidla a zprávy o bezpečnostních incidentech. Ty umožnily rychlejší reakci v případě porušení zásad ochrany údajů a snížily riziko náhodného úniku citlivých informací.

Výsledek

„Pokud bych si měl mezi všemi funkcemi Safetica zvolit jednu, se kterou jsem nejvíc spokojený, určitě by to byl Audit. Jde využít ještě před nasazením samotného DLP řešení a spolehlivě identifikuje možné zdroje narušení ochrany dat. Díky tomu víme, kam soustředit naši pozornost, abychom dosáhli nejlepších výsledků. To nám šetří nejen čas, ale i peníze. Další výhodou produktu je jeho intuitivní rozhraní, které nám usnadňuje každodenní práci.“

Mateusz Kupczyk / Vedoucí IT specialista, P.H.U. Broker

 

GYNCENTRUM

Broker Sp. z o. o.

  • poskytuje komplexní služby od výstavby až po prodej a pronájem
  • soulad s předpisy o ochraně údajů, zejména GDPR
  • monitorováním pracovních stanic a notebooků ve firmě, na pobočkách i prodejnách