Přehled o fungování firmy

Objevte problémy v interních procesech a zjistěte co se děje uvnitř vaší firmy

Zavedení Safetica má pozitivní dopad na chod celé firmy:

Víte co se opravdu děje uvnitř vaší organizace?

nulový přehled o aktivitách
uvnitř firmy

nelze prokázat ničí zavinění

Se Safetica

pravidelné souhrnné zprávy

okamžité upozornění na problém emailem

detailní záznamy operací se soubory pro účely auditu

Jaké máte problémy v interních procesech?

bezpečnostní procesy jsou pouze na papíře

nelze vynutit dodržování pravidel

Se Safetica

přehled o aktivitách na počítačích, síti i zařízeních

podezřelé aktivity jsou logovány

informace o činnostech nesouvisejících s pracovní náplní

Jak nakládají zaměstnanci s důležitými dokumenty?

chaos v zabezpečení citlivých dat

zaměstnanci sdílí důležité dokumenty přes uloz.to

Se Safetica

citlivé dokumenty jsou chráněny před únikem

zaměstnanci jsou informování o tom co je povoleno s klíčovými soubory

bezpečnostní pravidla jsou jasně stanovena

Informace pro rozhodování o firmě

Safetica vám pomůže odhalit problémy ve fungování vaší společnosti. Rychle získáte ucelený přehled o všech o aktivitách uvnitř firmy. Díky tomu budete moci řídit svou společnost informovaně a lépe.

Online demo

... podívejte se na přehledy, které Safetica poskytuje

Najděte rizika ve vaší společnosti

Najděte rizika ve vaší společnosti

Safetica vám umožní prozkoumat co se děje ve vaší organizaci a včas reagovat na případné problémy. Budete mít informace o tom co nefunguje a vaše rozhodnutí se budou opírat o fakta.

Co o vaší společnosti zjistíte z interní analýzy?

Ukázka analýzy společnosti