Gyn Centrum

Centrum asistované reprodukce

Klinika Gyncentrum je jedním z nejlepších zařízení pro léčbu plodnosti v Polsku. Kromě lékařské činnosti se specializuje také na klinický výzkum pro farmaceutické a biotechnologické společnosti, a zajišťuje odborná školení pro specialisty z oborů gynekologie a ošetřovatelství jako Akreditované školící středisko.

Důvody pro nasazení řešení

Úspěch i efektivita činností Gyncentra jsou vysoce závislé na důvěře pacientů. Proto je ochrana důležitých informací a údajů, které pacienti s klinikou sdílejí, vysokou prioritou. Tyto citlivé informace se týkají nejen jejich identity, ale i příběhů párů, které svěřují své sny do rukou specialistů Gyncentra. Je proto jasné, že hledání nejlepšího řešení ochrany těchto citlivých informací bylo pro kliniku nanejvýš důležité. Jako nezbytné minimum, které musí splňovat, bylo stanoveno obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR).

„Gyncentrum za námi přišlo a požádalo o komplexní řešení prevence úniku dat – osobních údajů, citlivých informacích o pacientech a zaměstnancích, e-mailových databázích, interních postupech, důvěrných zprávách a výsledcích klinických výzkumů. Safetica umožnila provedení auditu, získání všech potenciálních hrozeb a implementovala komplexní politiky prevence úniku dat.“

Mateusz Piątek / Produktový manažer Safetica v DAGMA IT Security

Pohled klienta

„Naši zaměstnanci v administrativě a zdravotníci mají denně přístup k citlivým informacím o našich pacientech. Jedná se o osobní a lékařské informace, výsledky vyšetření a psychologické hodnocení. Díky společnosti Safetica se mohu jako osoba odpovědná za ochranu údajů rozhodnout, kdo má přístup, jak jsou údaje zpracovávány a jestli je může sdílet s třetími stranami. Činnosti zaměstnanců jsou reportovány a údaje pacientů chráněny.“

Paweł Czerwiński / Vlastník Gyncentra

Závěr

Řešení Safetica splnilo požadavky a očekávání Gyncentra. Nasazení na třech samostatných lokacích bylo rychlé a snadné díky centrální administrátorské konzoli. Schopnost vzdáleně spravovat Bitlocker je další skvělá a užitečná funkce. Zaručuje, že i v případě nepředvídatelné události jsou data kliniky chráněna.

GYNCENTRUM

Gyn Centrum

  • provádí lékařskou činnost, klinický výzkum a odborná školení
  • potřeba komplexní řešení prevence úniku dat
  • nasazení DLP řešení na třech samostatných lokacích
  • schopnost vzdáleně spravovat Bitlocker