UCELENÁ OCHRANA DAT VE VAŠICH SLUŽBÁCH

Software Safetica nabízí ucelené řešení prevence úniku dat (DLP) pokrývající hrozby se společným původcem – selháním lidského faktoru. Důkladný přístup tohoto řešení zahrnuje velkou paletu bezpečnostních nástrojů, z nichž každý by vyžadoval samostatné aplikace od několika výrobců.

Ihned po nasazení nabízí Safetica silné DLP řešení zahrnující ochranu dat a informování managementu o hrozících rizicích. Safetica také nabídne možnost vymezit aktivitu personálu tak, aby odpovídala bezpečnostním politikám vaší společnosti. 

 

Technologické přednosti

Ucelené DLP řešení

Pokrývá všechny hlavní cesty úniků dat. Safetica je endpointové DLP řešení se schopnostmi síťových DLP řešení.

Všestrannost

Univerzální přístup osvobozuje naše řešení od závislosti na konkrétním protokolu nebo aplikaci.

Rychlý projev užitků

Safetica přináší užitek v podobě ochrany dat a zvýšení produktivity v nejkratším možném čase.

Čistá definice politik

Systém bezpečných zón pro data umožňuje vytvořit bezpečnostní politiky odpovídající reálnému prostředí firmy.

Vysoká odolnost proti obejití

Data jsou zabezpečena i před uživateli s administrátorskými právy. Lze také odlišit správu a zobrazení monitorovaných dat.

Přesný monitoring času

Otevřená aplikace ještě neznamená aktivně využívanou. Reporty aktivit zobrazují přesné časy, které uživatelé strávili konkrétní činností.

Pokrytí speciálních cest úniků dat

Řešení safetica chrání data i před úniky cestou vytvořením screenshotů, vykradením schránky, virtuálního tisku, modifikací souborů, jejich archivací, šifrováním, vypalováním a podobně.

Automatické vyhodnocení a varování

Získejte výběr nejdůležitějších dat každé ráno do svého e-mailu. Získáte tak soustředěná data bez nutnosti procházet tisíce záznamů.

 

Pokračovat na specifikace

Klíčové vlastnosti

Kompletní prevence úniku dat Safetica pokrývá všechny cesty úniků dat při snadné instalaci i používání. Prohlédněte si Specifikace pro kompletní seznam pokrytých událostí.
E-mail DLP E-mail DLP Zajistí, aby se citlivá data nedostala do nesprávné schránky. Zaznamenává, kam byla data zaslána a kým pro případné řešení sporů.
Správa přenosných zařízení Zabraňuje uživatelům připojovat neschválená osobní přenosná zařízení v práci. Rozličné porty mohou být částečně povoleny pro vybraná zařízení.
Správa šifrování Šifruje celé diskové jednotky a vytváří lokální nebo síťové virtuální disky pro bezpečné ukládání dat. Safetica také nabízí zabezpečené cestovní disky a šifrování při kopírování ven z bezpečné zóny.
Informativní a testovací režim ochrany dat Pomáhá firmám progresivně nasazovat řešení ochrany dat. Správci mohou otestovat všechny „co kdyby“ situace bez blokování zaběhlých firemních procesů.
Klasifikace dat za běhu Ochráníte nově vytvořenou informace ihned je soubor s ní vytvořen nebo obdržen.
Blokování aplikací s časovými pravidly Umožní využívání pouze zvolené sady pracovních aplikací a zablokuje ostatní. Nebo můžete zvolit časová období, kdy je která aplikace dostupná.
Filtrování webových stránek Snadno vynutíte vaše pravidla pro prohlížení internetu v pracovní době díky předpřipraveným kategoriím a klíčovým slovům.
Kontrola nad tiskem Omezíte objem tisknutého materiálu a nastavíte jednotlivcům či skupinám kvóty pro tisk včetně výjimek.
Trendy produktivity a profilování Safetica varuje management v případě náhlých změn v chování zaměstnanců a zobrazí i pozvolné změny v delším čase. Obojí může být náznakem rostoucí hrozby.
Reporting činnosti Odkryje souvislosti s bezpečnostními incidenty díky sledování další aktivity personálu během pracovní doby. V předstihu tak zabráníte následkům úniku dat.
Flexibilní využití Díky univerzálnímu přístupu pokrývá všechny aplikace, všechny IM protokoly a poskytovatele web-mail služeb.
Jednotná konzole pro správu Safetica Management Console je centrem všeho nastavení i zobrazení výstupů. K jednotlivým částem obsahu nebo nastavení lze nastavit samostatná oprávnění.
Inspekce SSL/HTTPS Kontroluje a chrání šifrované komunikační kanály (jak u webových stránek, tak u IM aplikací nebo e-mailových klientů).
Nízké souhrnné náklady na provoz (TCO) Není třeba pořizovat bezpečnostní hardware (appliances). Koncoví agenti suplují také funkce network DLP.

Příklady použití

Zabezpečení klíčových firemních informací

Po definici a vytvoření bezpečné oblasti pro chráněná data hlídá Safetica jakoukoliv interakci s těmito informacemi. Software blokuje jakýkoliv pokus o nepovolenou operaci a takový incident nahlásí. Citlivé informace jsou chráněny i mimo sídlo společnosti, na laptopech nebo přenosných discích.

Správa přenosných médií

IT oddělení získá konečně nástroj pro kontrolu nad tím, jaká přenosná média zaměstnanci používají a kam mohou citlivá firemní data nahrávat. Správa přenosných médií redukuje možnost úniku dat a také snižuje počet nutných servisních zásahů způsobených např. nakaženým médiem.

Shoda se standardy a zákony

Díky softwarovým agentům na každé koncové stanici je velmi snadné vynutit požadavky na ochranu informací dané zákonem nebo implementovaným standardem. Vše lze nastavit pomocí šablon a z jednoho místa díky Safetica Management Console.

Šifrování dat

Safetica zabezpečuje úložiště souborů, spravuje přístupové klíče a brání tomu, aby se data ocitla mimo bezpečnou zónu. Pro bezpečný přenos souborů mohou uživatelé využít funkci cestovního disku.

Kontrola Produktivity

Manažeři mohou dostávat pravidelné zprávy o produktivitě jednotlivých uživatelů nebo skupin přímo do mailové schránky, aniž by se museli přihlašovat k Safetica Management Console.

 

Jak Safetica funguje

Většina práce s daty se odehrává na koncových stanicích: Uživatelé zde pracují s citlivými informacemi, přistupují na internet, tisknou je, připojují přenosná média nebo posílají e-maily. Na každé stanici v síti je instalován klient (Safetica Endpoint Client), který udržuje pravidelný kontakt se serverovou komponentou (Safetica Management Service). Zaznamenané operace jsou uloženy v připojené databázi. Safetica Management Service také distribuuje klientům nová pravidla a nastavení.