FAQ

Často kladené otázky

 

Proč vlastně Safetica DLP?

 

 • Na trhu s IT bezpečností existuje mnoho Data Loss Prevention (DLP) řešení, žádné současné řešení ale nezjišťuje, co bylo skutečnou příčinou ohrožení dat. Neodhalí, že si zaměstnanec hledá novou práci, že některého zaměstnance přestala práce bavit, nebo dostal výhodnou nabídku od konkurence.

  A právě zde exceluje řešení Safetica. Kromě důkladné ochrany proti ztrátě dat (DLP) odhalí nebezpečné nebo neproduktivní chování zaměstnanců. O rizikovém chování a všech incidentech spojených s ohrožením zájmů společnosti se ihned dozví kompetentní osoby. Společnost se Safetica tak například odhalí nespokojené nebo neproduktivní zaměstnance dlouho před tím, než ji jejich chování ohrozí.
 • Více než 80 % případů, kdy dojde k úniku citlivých informací, mají na svědomí samotní zaměstnanci (zdroj: Ponemon Institute). Proti nim jsou jak antivirus, tak firewall naprosto bezmocné. Nijak jim nezabrání odnést si důležitá data domů nebo je poslat e-mailem přímo konkurenci.

  Pomocí Safetica můžete vybudovat skutečně bezpečné firemní prostředí, které bude chráněno jak proti útokům zvenčí (pomocí stávajícího antivirového řešení a firewallu), tak proti vnitřním hrozbám.
 • Faktem je, že i dobří známí mohou zapomenout v autě notebook s pracovními daty nebo mohou ztratit flash disk s důležitými soubory. Safetica není zaměřena pouze na zaměstnance s nekalými úmysly. Stačí i chvíle nepozornosti a škoda je napáchána, bez úmyslu. Příkladů z praxe není málo - poslali jste někdy email omylem na špatnou adresu?

  Vaši zákazníci se nebudou ptát, jak k úniku informací došlo. Zvolí si společnost, která dbá na bezpečnost. Zajištění bezpečnosti firemních dat je tedy jasnou konkurenční výhodou.

Ovládání a použití

 

 • Cena software Safetica se odvíjí od počtu koncových zařízení a délky platnosti licence. V každém případě je to zlomek hodnoty ušetřených financí, které byste jinak utratili za nápravu škod vzniklých únikem dat nebo zbytečně vyplatili zaměstnancům, kteří práci předstírají. Pro aktuální koncovou cenu kontaktujte Safetica obchodníky anebo vyhledejte svého Safetica partnera.
 • Safetica DLP dokáže díky detekci obsahu analyzovat, jaké informace se nacházejí uvnitř souborů, a automaticky nastavit omezení podle toho, o jak citlivý obsah se jedná a jaká oprávnění má zaměstnanec, který s nimi pracuje. Tato technologie dokáže využít i stávající datovou klasifikaci.
 • Ano. Je možné si nastavit na jaké situace má být kdo upozorněn. Například, pokud pracovník spustí zakázanou aplikaci, bude jeho nadřízený upozorněn. Méně závažné prohřešky pak lze řešit v rámci pravidelného reportingu. Je tak zajištěno, že vedoucí pracovníci nejsou nadměrně zatěžování množstvím notifikací, zároveň vědí o každé vážné situaci ihned.
 • Safetica nabízí automatické interaktivní grafické přehledy a posílání pravidelných reportů na email vybraným lidem. Díky tomu získáte okamžitý přehled o situaci ve firmě na jedno kliknutí. Vše lze navíc přizpůsobit dle potřeb každého manažera, aby viděl pouze to, co jej zajímá. Není potřeba tak trávit spoustu času v záplavě logů, aby firma získala hodnotné informace.
 • Produkt dovoluje exporty dat do souborů typu PDF a XLS, takže pokud si data otevřete v aplikace Excel, tak je můžete dále exportovat například do XML nebo CSV, který lze načíst v produktech třetích stran. V samotném Excelu, můžete pozměnit i strukturu, aby pak výsledná data odpovídala specifickým požadavkům. Výstupy Safetica lze také integrovat do SIEM.
 • Nasazení a správa software Safetica by měl provádět zkušený a certifikovaný IT administrátor - buď se obraťte na Safetica partnery anebo vám s nasazením pomůžeme my. Nasazení software Safetica se vyznačuje především tím, že nijak nenarušuje zaběhlé firemní procesy a zaměstnanci nejsou nuceni učit se zacházet s něčím novým.

  Použití Safetica je snadné - získáte jednoduchý nástroj pro kontrolu pohybu dat a aktivity zaměstnanců, který jej nezahrne stovkami záznamů běžného denního provozu, ale pouze podstatnými informacemi, na základě kterých mohou konat.
 • Nebojte se, nenecháme vás v tom samotné! Podporu vám bude poskytovat především technicky certifikovaný Safetica partner, se kterým sjednáte nákup. Zodpoví vaše dotazy, poskytne standardní podporu při instalaci, konfiguraci a používání. V případě obtížnějších dotazů vám pak bude asistovat přímo technická podpora společnosti Safetica Technologies s.r.o.

  Mimo to vám poskytneme spoustu materiálů online: návody k produktu, manuály anebo návody k instalaci a správě.
 • Řešení Safetica podporuje tzv. šablony, jejichž aplikováním lze software nastavit do shody s legislativou konkrétní země. Bezpečnostní manažer poté může aplikovat další pravidla tak, aby software splňoval například interní směrnice společnosti. Podřízení IT administrátoři pak můžou mít zakázáno tato nastavení měnit - například aktivovat monitoring zaměstnanců. Zjistěte víc o tom jak se Safetica pomáhá splnit legislativní požadavky.
 • Střet práva na ochranu soukromí zaměstnance a práva společnosti chránit své zájmy je delikátní záležitostí i na úrovni zákonů a nařízení. Řešení Safetica je od počátku vyvíjen se snahou co nejméně narušovat soukromí zaměstnanců.

  Řešení obsahuje důkladné odlišení administračních, dohledových a uživatelských rolí. K údajům získaným z monitoringu se dostanou pouze pověřené osoby, navíc lze nastavit, které osobě budou zpřístupněna jaká data. Také neplatí, že administrátor je osobou, která získá přístup ke všem údajům. Superadministrátor (vybraná důvěryhodná osoba zodpovídající za bezpečnost informací ve společnosti) může nastavit, jak podrobné údaje budou ukládány a kdo k nim má přístup, případně která data může zpracovávat. Navíc veškeré získané informace na chráněných počítačích jsou chráněny důkladným šifrováním, takže jsou v bezpečí.
 • Nikoliv. Řešení Safetica primárně chrání citlivá data společnosti a umí při tom rozpoznat nepoctivé zaměstnance. Zaměstnavatel tak zjistí, koho má naopak více ocenit a odměnit za práci, kterou dlouhodobě poctivě odvádí. Odhalí však ty zaměstnance, kteří práci šidí a včas zabrání nepříjemným následkům jejich chování.

Technická stránka

 

 • Safetica sbírá data díky malému programu, který je nainstalovaný na každém chráněném počítači. Tato data jsou v pravidelných intervalech posílána do databáze na serveru. Interval je možno nastavit s ohledem na charakter monitorovaných aktivit. Do serverové databáze je možný přístup z manažerské konzole.
 • Safetica využívá architekturu typu klient - server. Klienti se instalují na koncové stanice. Prvně se spojí se serverem a stáhnou si bezpečnostní pravidla, kterými se pak chráněný počítač řídí. Klient se potom v pravidelných intervalech připojuje na server a posílá sesbíraná data a stahuje si aktualizovaná pravidla. Tento interval lze změnit v konzoli. Komunikace lze zabezpečit, zašifrovat.
 • Data jsou odesílaná v pravidelných intervalech, jejichž velikost záleží na množství sbíraných informací. Objem dat závisí na rozsahu monitorovaných aktivit, většina přenášených informací je textového charakteru a zatížení firemní sítě je tak minimalizováno. Provoz Safetica na chráněných počítačích je podobně málo náročný jako antivirový software.
 • V tomto případě vše stále funguje jako předtím. Veškerá nastavení jsou uložena lokálně a všechny restrikce tedy dále platí. Co se týče monitoringu, tak opět je všechna funkcionalita zachována. Všechny záznamy o aktivitě jsou uloženy lokálně a odeslány jsou v momentě, kdy se klient znovupřipojí k serveru.