Safetica Auditor

Zjistěte, kde jsou ve vaší firmě bezpečnostní rizika

Co vám Safetica Auditor přinese?

Získáte trvalý a ucelený přehled o bezpečnostních incidentech i procesech ve vaší firmě

Na základě analýzy neproduktivních aktivit zvýšíte efektivitu zaměstnanců

Díky auditu operací s citlivými soubory zjistíte, kde máte bezpečnosní rizika

Zjistíte, kde je prostor pro úsporu personálních nákladů

Budete mít přehled o využití drahých licencí

Objektivně porovnáte pracovité i nemotivované zaměstnance

Zkontrolujete, jak jsou dodržována pravidla o využívání tisku na soukromé účely

Zjistíte, kteří pracovníci hledají nové zaměstnání. U nich je zvýšené riziko úniku dat.

Díky rychlému nasazení získáte přehled o vaší společnosti již první den po instalaci

Safetica Auditor zaručuje rychlou návratnost

Modelová společnost s 15 zaměstnanci, kteří dostávají průměrnou mzdu, denně díky nasazení Safetica Auditor odstraní 0,5 hodiny neefektivní práce na zaměstnance. Tím společnost uspoří 6,3 % personálních nákladů. Investice se tak v tomto případě vrátí do 3 týdnů od nasazení. Dodatečné úspory se týkají snížení nákladů na tisk a rychlost potřebného internetového připojení.

Studie návratnosti

Safetica Auditor vám dá kompletní přehled o vaší firmě


Webové stránky

Aplikace

Tisk

Soubory

E-maily

Snímky obrazovky

Přehled o síti

Okamžité upozornění

Export do PDF i XLS

Efektivnost využití PC

Jak Safetica Auditor funguje?

Safetica Auditor zaznamenává aktivity na počítačích zaměstnanců a bezpečně je ukládá na server. Vy se pak můžete kdykoliv podívat na záznamy, například ze svého mobilu. Safetica Auditor funguje i když zaměstnanci cestují s notebookem a nejsou připojeni na firemní síť. Safetica Auditor vám dá srozumitelné informace o tom, kde jsou bezpečnostní hrozby ještě před tím, než se vyplní.

Klíčové funkce Safetica Auditor

  • Přehledný výstup o situaci ve firmě s plnými detaily na jedno kliknutí
  • Monitorování aktivit na terminálových serverech
  • Rozlišení aktivního času využití aplikací včetně rozložení práce během dne
  • Ochrana soukromí zaměstnanců i zájmů společnosti plně v souladu s českým i evropským právem
  • Bezpečné uložení záznamů v zašifrované databázi
  • Pravidelné reporty a okamžitá varování na váš e-mail
  • Umožňuje provést audit ve firmě pomocí skrytého režimu