Safetica UEBA

Informace jsou základním stavebním kamenem pochopení celkového fungování vaší firmy i pracovních návyků zaměstnanců
 • Rozšiřte jakýkoli Safetica produkt o analýzu chování uživatelů a entit (User and Entity Behavior Analytics)
 • Podrobně zkoumejte aktivity uživatelů a odhalte anomálie v jejich chování
 • Zajistěte bezproblémový provoz své firmy i při práci na dálku
Vyzkoušejte si online demo

Co může vaše firma očekávat od Safetica UEBA?

Rozšiřte zabezpečení dat o analýzu chování

Safetica UEBA (analýza chování uživatelů a entit) je volitelný extra modul, který rozšiřuje základní Safetica produkty o detailní analýzu chování uživatelů. Přidává podrobné přehledy aktivit jednotlivých uživatelů a automatizované vyhodnocování pracovních činností. Se Safetica UEBA snadno identifikujete konkrétní problémy a vnitřní hrozby a zajistíte efektivitu svých firemních aktivit.

Upozorňujeme, že funkce modulu Safetica UEBA se mohou lišit regionálně dle legislativy.

 

Safetica

Safetica UEBA

Situace

Obecné informace o aktivitách uživatelů na úrovni firmy.

Zachovává soukromí zaměstnanců, protože podrobnosti poskytuje jen v souvislosti s ohrožením zabezpečení dat.

Podrobné informace o jednotlivých uživatelích a jejich pracovních aktivitách.

Automatizace auditu pracovních aktivit vyhodnocováním produktivity a následným zasíláním varování a reportů.

Nebezpečné a nežádoucí aktivity uživatelů

Okamžitá varování a reporty zaměřené na práci s daty a blokované aktivity.

Okamžitá varování a reporty i pro čas strávený v aplikacích a na webech.

Transparentnost pracovních aktivit – weby a aplikace

Všeobecný přehled o pracovních aktivitách ve firmě bez podrobností o jednotlivcích.

Aplikace a weby využívané konkrétními uživateli. Zjistěte, kdo tráví příliš mnoho času na sociálních sítích.

Změny a anomálie v chování uživatelů

Reporty se základním shrnutím aktivit s daty.

Vizualizace trendů a změn chování uživatelů v čase.

Přehled o uživatelích pracujících na dálku a na home office

Informace o pohybu dat a incidentech se zabezpečením dat.

Komplexní záznamy o veškerých aktivitách uživatelů. Reporty o aktivitách uživatelů při práci na dálku (využití vzdálené plochy atd.).

Lepší vhled do e-mailové komunikace (nesleduje obsah zpráv)

Záznamy o odchozích e-mailech s přílohami nebo citlivými daty.

Záznamy o všech příchozích i odchozích e-mailech.

Audit využití drahých firemních zdrojů

Všeobecný přehled o využívání softwaru a hardwaru ve firmě.

Informace o používání aplikací konkrétními uživateli pomohou určit, zda se efektivně distribuují a využívají zakoupené softwarové licence.

Audit hledání zaměstnání

Odhalte navštívené pracovní portály, aniž byste identifikovali konkrétní uživatele.

Zjistěte, jaké pracovní portály navštívili konkrétní uživatelé, kteří tak mohou do budoucna představovat riziko pro bezpečnost dat.

Co nabízí Safetica UEBA?

 • Přehled a vyhodnocení webů a aplikací využívaných konkrétními uživateli
 • Podrobný náhled do příchozí i odchozí e-mailové komunikace
 • Stručný přehled o trendech a změnách v chování uživatelů
 • Automatizované reporty a okamžitá varování o uživatelských aktivitách

Identifikujte základní příčiny anomálií ve svém prostředí

Ještě lépe si posviťte na problematické oblasti svého prostředí, a předejděte tak bezpečnostním nebo obchodním potížím. Objektivně analyzujte pracovní aktivity jednotlivých zaměstnanců. Zjistěte, zda někdo nenavštěvuje nebezpečné weby nebo nepoužívá nevhodné aplikace.

Transparentní práce v kanceláři i na dálku

Umožněte top managementu a vedoucím oddělení zobrazovat informace o práci jednotlivých podřízených. Zůstaňte v obraze, i když zaměstnanci pracují z domova nebo jsou na cestách. Předejděte bezpečnostním rizikům a odhalte podezřelé či zahálčivé chování nebo zaměstnance, kteří si hledají novou práci.

Safetica – jednotná platforma

Reporty a oznámení

 • Snadno přizpůsobitelné reporty
 • Hlášení incidentů v reálném čase
 • Granulárně strukturované řízení přístupu k protokolu

Multiplatformní řešení

 • Ochrana nezávislá na platformě
 • Přípraveno pro hybridní cloudové prostředí
 • Podpora mobilních a uživatelských (BYOD) zařízení

GDPR a soulad s předpisy

 • Plná ochrana osobních dat
 • Doporučení nejlepších postupů
 • Klasifikace dat podle šablon

Důvěřují nám

Efektivní nástroje pro firmu každé velikosti. Můžeme pomoct té vaší?

Podívejte se na naše ocenění a úspěchy

Další ocenění a úspěchy