BMW Invelt

Ochrana firemních dat před únikem

Jaký problém Invelt řešil?

Prostředí prodejců vozů je vysoce konkurenční. Často se stává, že dojde k úniku informací – především o zákaznících – ke konkurenci. Pokud taková situace nastane, bývají zákazníci jednoho autosalonu, zejména na konci leasingového období, osloveni s nabídkou konkurenčního autosalonu. V případě, že autosalon ztratí velké firemní klienty ve prospěch konkurence, může dojít k významné ztrátě. Společnost Invelt chtěla mít jistotu, že nedojde k úniku jejich zákaznických databází.

Jak Invelt postupoval při ochraně dat?

Po úvodní analýze společnosti Invelt proběhl hloubkový bezpečnostní audit pomocí řešení Safetica DLP. Zaměření auditu bylo na to jak nejčastěji únikají data z podniků – kopírování na externí zařízení (např. USB flash disk), odeslání e-mailem jako příloha, tisk citlivých firemních dokumentů anebo upload na webové úložiště.

Na základě informací zjištěných auditem se společnost Invelt rozhodla omezit některé rizikové akce pomocí softwaru Safetica DLP. Pro snadné představení bezpečnostních pravidel uvnitř firmy se využil notifikační režim, který učí zaměstnance bezpečné manipulaci s daty. Postupně byl také zavedený restriktivní režim, který přímo zamezuje vynesení dat mimo firmu.

Firma Invelt prostřednictvím Safetica DLP nastavila šifrované USB zařízení pro bezpečný přenos dat jako jediné médium, které je možné do systému připojit. Pokud zaměstnanec potřebuje data přenést mimo firmu, použije tento bezpečný způsob, který chrání data i v případě odcizení média.

Co je výsledkem nasazení softwaru
Safetica Data Loss Prevention?

  • Citlivá data firmy Invelt mohou opustit společnost jenom bezpečným způsobem:
    • CRM databáze je chráněná před pokusy o jakýkoliv export informací
    • pro data finančního oddělení jsou jasně definované způsoby, jak mohou být odeslána (například externím poskytovatelům služeb)
  • IT oddělení obdrží okamžité upozornění o případných bezpečnostních incidentech a má všechny potřebné informace pro případ dokazování
BMW Invelt

Společnost BMW Invelt je největším a nejúspěšnějším autorizovaným prodejcem a servisem motorových vozidel značky BMW, ALPINA a MINI v České republice a svou nabídkou služeb a prodejní plochou patří mezi evropské špičky.